Leviticus – een bijbels dagboek

coverleviticus-page-001voorpag”Leviticus gaat op een ongedachte en verrijkende manier open”
(Israël en de Kerk)

”Helder dagboek”
(Kerk & Israël Onderweg)

Leviticus – een bijbels dagboek     

Na de goed ontvangen dagboeken bij Genesis en Exodus is nu het derde dagboek in de reeks bij de Tora verschenen.

Leviticus vormt het hart van de Tora. En hoewel het in het Nieuwe Testament een veel geciteerd Bijbelboek is, toch is de inhoud ervan voor velen onbekend.
Met dit dagboek reist de lezer gedurende tien weken langs de complete inhoud van dit kostbare boek.
Centraal daarin staat Gods verlangen om zijn volk nabij te kunnen zijn. In dat kader worden de regels voor de (offer)liturgie behandeld, met Grote Verzoendag als indrukwekkend hoogtepunt.
Naast de reinheidswetten en de oproepen tot heiliging komen ook de Joodse feesten aan bod, die het volk oproepen de Here met vreugde te dienen.
Zo wil dit dagboek de vaak als moeilijk en afstandelijk ervaren tekst van Leviticus op toegankelijke wijze ontsluiten.

Dit dagboek volgt het Joodse dagelijkse leesrooster. Dit betekent dat alle tekstgedeelten aan bod komen. Ook is met regelmaat dankbaar gebruik gemaakt van de rabbijnse uitleg. Deze biedt niet zelden een verrassende inkijk in achtergronden bij de tekst. Door de zorgvuldige uitleg in dit dagboek, waarbij menig tekstdetail tegen het licht wordt gehouden, leest het boek Leviticus als nieuw.

Aanbevolen voor een ieder die zich wil verdiepen in het hart van de Bijbel!

Een inkijkexemplaar kunt u hier inzien.

ISBN 9789082084788 | 98 p. | € 12,50

Dit boek bestellen?
Mail uw bestelling naar info@sifron.nl.
Het boek wordt u dan toegestuurd (geen verzendkosten), inclusief factuur, welke achteraf voldaan kan worden.