PRIVACY

”Sifron bestudeert de Bijbel, niet de klant”

Het enige doel van uitgeverij Sifron is het schrijven, uitgeven en verkopen van boeken op het gebied van Bijbeluitleg.
Sifron respecteert de privacy van alle gebruikers van haar beveiligde site en mailvoorziening, alsmede van haar klanten, leveranciers en overigen die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering, en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt ten behoeve van het mogelijk maken van communicatie, het vlot en correct uitvoeren van bestellingen en het bijhouden en veilig bewaren van de administratie, volgens de richtlijnen (o.a. aangaande de bewaartermijn) van de Overheid en de Belastingdienst. Deze beveiligde administratie bewaart enkel naam, adres en bestelling van de desbetreffende klant van Sifron. Betalingsgegevens van klanten van Sifron worden op geen enkele wijze bewaard, behoudens uiteraard in de bankomgeving van de betaalrekening van Sifron, welke berust bij ING.
Van leveranciers wordt eveneens de correspondentie bewaard in de beveiligde mailomgeving en administratie van Sifron. Deze gegevens betreffen naast naam en adres uiteraard wél de betalingsgegevens, zoals deze staan op toegezonden facturen van leveranciers. Ook voor deze bewaring gelden dezelfde normen voor bewaring als bij de klantgegevens.

Sifron gebruikt de volgende persoonlijke gegevens om haar producten te leveren: bij door u geplaatste bestellingen hebben wij uw naam, adresgegevens en emailadres nodig om uw bestelling uit te voeren. De klant kan via de beveiligde mailvoorziening info@sifron.nl op eigen initiatief deze gegevens doorgeven aan de uitgeverij, ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling. Conform richtlijnen van de Belastingdienst bewaart Sifron de correspondentie volgens de daartoe geldende normen.

Sifron verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden (zoals bijv. de vervoerder en bezorger van de producten, alsmede het hostingbedrijf) zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en garanderen.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van een beveiligde verbinding (SSL, de Secure Socket Layer) en mailbox. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van de aan de software leverancier gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

De beveiligde website van Sifron www.sifron.nl is enkel informatief aangaande de aangeboden boeken en het beveiligde mailadres info@sifron.nl waarnaar u vanuit uw eigen mailbox uw bestelling kunt sturen, en is op geen enkele wijze interactief of gekoppeld aan overige websites of diensten. Ook maakt de site geen gebruik van (Tracking) Cookies of statistieken. Ook kunnen op deze site door Sifron geen persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres, worden opgeslagen of gevolgd. Wel kan de server van het hostingbedrijf van de website gegevens van bezoekers van de site (zoals het IP-adres) waarnemen en opslaan. Met dit hostingbedrijf is een verwerkersovereenkomst afgesloten, die op aanvraag ingezien kan worden. Wel is er op de site een Limit Login Attempt (LLA) functionaliteit werkzaam, welke dient om de site te beveiligen tegen ongewenste, kwaadwillige inlogpogingen. Deze LLA registreert IP-adressen waarvandaan verdachte inlogpogingen worden ondernomen.

Tot zover deze uitleg.
Wanneer u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebt of contact zoekt, kunt u mailen naar: info@sifron.nl.