HET GEZICHT ACHTER SIFRON

fototje
Wie ben ik?
Mijn naam is Bart Trouwborst, en sinds 2007 ben ik met veel vreugde gemeentepredikant van de Hervormde gemeente Nieuwleusen, die onderdeel is van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarvoor was ik sinds 2001 predikant van de Protestantse gemeente te Scharendijke.

Waarom Sifron?
Mijn leven lang ben ik al geboeid door de Bijbel. Tijdens mijn predikantschap heb ik mij steeds verder getracht te bekwamen in het zorgvuldig lezen ervan. Steeds meer bepalend werd voor mij de Joodse attitude bij het Bijbellezen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de Bijbel een welbewust gecomponeerd boek is en daarom gelezen mag worden met oog voor de kleinste details in de tekst. Deze doen ertoe en leiden niet zelden tot verrassende inzichten.
Gaandeweg ontstond de wens om een aantal van de aldus opgedane inzichten te bewaren en te delen met een breder publiek.

Inmiddels is in Sifron een klein, maar gewaardeerd platform ontstaan, dat zich toelegt op het met enige regelmaat uitgeven van boeken op het gebied van de bijbeluitleg. Kenmerkend voor de uitgaven is een zorgvuldige maar tegelijk ook toegankelijke benadering van de bijbeltekst.

Een breed palet aan (op deze site te raadplegen) recensies onderstreept de inmiddels ontstane waardering voor het werk van Sifron.

Tot slot: de naam ‘Sifron’ (‘boekje’)
Als predikant ben ik een hartstochtelijk liefhebber van de Bijbel en van boeken. De Bijbel zelf is op haar beurt ook weer een verzameling boeken, van maar liefst 66 stuks. Boeken waarop je nooit uitgekeken raakt. Wat is er dan mooier dan ook zelf af en toe een op dit Boek geënt boekje, oftewel ‘sifron’, aan te bieden aan de lezer?

Van harte hoop ik zo iets van mijn inspiratie met u gedeeld te hebben, en boven alles dat de voort te brengen boeken als zinvol en verrijkend worden ervaren door de lezer.

Graag nodig ik u daarom uit om kennis te nemen van het door Sifron uitgegeven werk. Eventuele reakties na lezing zijn altijd van harte welkom.

Bart Trouwborst