SERIE: BIJBELSE DAGBOEKEN

De vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) vormen het hart en de grondslag van de Bijbel.
In een notedop vinden we hier reeds de meest wezenlijke zaken en thema’s die in heel het verdere van de Bijbel een belangrijke rol spelen.
Om dit alles goed te begrijpen, is kennis van deze boeken onontbeerlijk.
Ook Jezus verwijst er met regelmaat naar, ook als het erom gaat zijn dood en opstanding beter te begrijpen.

Daarom is er gewerkt aan een serie dagboeken, waarbij dagelijks een gedeelte uit deze bijbelboeken wordt behandeld. Zodoende wordt de lezer stap voor stap meegenomen door de complete tekst van deze vijf bijbelboeken.

Inmiddels zijn alle vijf de dagboeken verschenen.U vindt ze op deze site.