Deuteronomium – een bijbels dagboek

 Deut Cover Voorzijde Dit bijbels dagboek behandelt het complete bijbelboek Deuteronomium. Gedurende elf weken reist de lezer langs alle teksten en verhalen.

In Deuteronomium is Mozes nog eenmaal aan het woord. Voordat het volk het Beloofde Land binnen zal trekken, bindt hij Israël op het hart om God niet te vergeten, maar Zijn geboden te doen. Waarschuwend en bemoedigend wijst Mozes het volk daarbij op Gods grote liefde, genade en trouw, die de volledige toewijding van de mens vraagt. Het boek eindigt met de indrukwekkende beschrijving van Mozes’ dood.

Dit dagboek volgt het Joodse dagelijkse leesrooster. Dit biedt een garantie dat alle tekstgedeelten aan bod komen. Ook is met regelmaat dankbaar gebruik gemaakt van de oude rabbijnse uitleg. Deze biedt niet zelden een verrassende inkijk in achtergronden bij de tekst. Door de zorgvuldige uitleg in dit dagboek, waarbij menig tekstdetail tegen het licht wordt gehouden, leest het boek Deuteronomium als nieuw.

Aanbevolen voor een ieder die zijn kennis van de Bijbel wil verdiepen.

Voor een inkijkexemplaar: klik hier.

Dit boek bestellen?
Mail uw bestelling naar info@sifron.nl.
Het boek wordt u dan toegestuurd (geen verzendkosten), inclusief factuur, welke achteraf voldaan kan worden.